Služby

Notářská kancelář vám nabízí tyto služby:

 

  • Informace o Notářské komoře České republiky, činnosti notářů a jejich odměňování naleznete na www.nkcr.cz
  • Ceník notářských služeb je součástí Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví (notářský tarif). Za shodné notářské služby zaplatíte v kterékoliv notářské kanceláři stejnou částku. Tímto opatřením se zamezuje konkurenci mezi notáři a vytváření tržních cen, neboť práce notáře musí být vykonávána objektivně a nestranně.eji