NOZ

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti občanský zákoník č. 89/2012 Sb., tzv. Nový občanský zákoník (NOZ). Bližší informace můžete získat na stránkách obcans kyzakonik.ju stice.cz  Na těchto stránkách obzvláště doporučujeme vaší pozornosti přehledně zpracované Informační brožury.

 

Zájímáte-li se o záležitosti ve věcech dědění, pak vězte, že na stránkách Notářské komory ČR nkcr.cz/vasi-notari/detail/239_330-dedicke-pravo-zakonna-posloupnost-dedicu najdete podrobné informace.