Upozornění - koronavirus

Žádáme všechny klienty, kteří

  • mají podezření či pociťují zdravotní potíže,
  • mají karanténu,
  • vrátili se v poslední době z rizikových oblastí, kde se vyskytuje onemocnění koronaviru,
  • setkali se s takovou osobou,

aby dále nevstupovali do prostor notářské kanceláře a chránili tak ostatní klienty i pracovníky kanceláře.

V případě, vyjde-li najevo, že taková osoba je účastna jednání, bude toto jednání zrušeno a o těchto skutečnostech budou informovány příslušné instituce.

Pro další komunikaci je možné se s námi spojit

Chraňme prosím zdraví nás všech, které je v této době důležitější než úřední jednání.

Děkujeme za pochopení.

JUDr. Šárka Navrátilová, notářka ve Svitavách