Upozornění pro občany Moravskotřebovska

JUDr. Šárka Navrátilová - notářka ve Svitavách

oznamuje všem klientům,

že ruší do odvolání

ode dne 17.3.2020

konání úředních dnů v Moravské Třebové.

S notářskou kanceláří je možno se spojit

telefonicky: (+420) 461 532 250

e-mailem: navratilova.sy@worldonline.cz

poštou: náměstí Míru 115/42, 568 02 Svitavy

na webových stránkách: www.notarsvitavy.cz

Chraňme, prosím, zdraví nás všech, které je v této době důležitější než úřední jednání.

Děkuji za pochopení.