Náhradník za Mgr. Křížovou - ukončeno

Náhradnictví za Mgr. Křížovou bylo ukončeno jmenováním jiného notáře. Bližší informace sdělí Okresní soud ve Svitavách nebo Notářská komora v Hradci Králové .....

 

(Rozhodnutím Notářské komory v Hradci Králové ze dne 23.3.2017, číslo SV 240/2017 byl Mgr. Miroslavě Křížové, notářce se sídlem ve Svitavách, náměstí Míru 49/67, která zemřela, ustanoven v souladu s ust. § 14 odst. 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, náhradník - notářka JUDr. Šárka Navrátilová.

Náhradník notáře vykonává činnost notáře svým jménem a tuto činnost vykonává zejména v úkonech, které nesnesou odklad.)